Друг селскостопански инвентар

Макара с хидравлично задвижване

ВИДЕО

Опесъчител

Опесъчител

Гребло за сняг

Гребло за сняг

Сечка за слънчоглед 5 м за преден навес

Сечка за слънчоглед 5 м за преден навес

Сечка за слънчоглед 4 м

Сечка за слънчоглед 4 м

Машина за обеззаразяване на семена

Машина за обеззаразяване на семена

Гребла за сняг

Гребла за сняг