За нас

Дружеството Нова Агро е създадено през 2010 г. като изкупува ЕТ "Стойко Р. Стойков" и се специализира в производство на Селско Стопански Инвентар. В момента дружеството произвежда над 80 изделия, които отговарят на Европейските Стандарти и са адаптирани към Българския пазар. Колективът на дружеството осъзнава своята отговорност към клиенти и контрагенти и се стреми да им предложи оптимални решения. В машините на Нова Агро има вложени идеи, които ги правят различни от предлаганите до този момент на пазара. Поради настъпили промени от 10.2016 г. производството на  Дружеството се премести в Стара Загора.