Дискови брани

Дискова брана БДП-5.0 с допълнителни секции

Дискова брана БДП-5.0 с допълнителни секции

 

 

Дискова брана 3 м

Дискова брана 3 м

Дискова брана 4м с независими дискове

Дискова брана 4м с независими дискове

Дискова брана 5м с независими дискове

Дискова брана 5м с независими дискове

Дискова брана 6м с независими дискове

Дискова брана 6м с независими дискове

Дискова брана 6м Х-образна с капсуловани лагерни тела

Дискова брана 6м Х-образна с капсуловани лагерни тела