Плуг обръщателен ПОН-3Х35

Изображение: 

Плуг обръщателен ПОН-3Х35